Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Του Γενάρη το φεγγάρι...


Του Γενάρη το φεγγάρι ελπίδων είναι φυλαχτάρι...

Του Γενάρη το φεγγάρι παρά λίγο να' ναι μέρα.

Του Γενάρη το φεγγάρι ήλιος της ημέρας μοιάζει.

Του Γενάρη το φεγγάρι λάμπει, λάμπει, λάμπει!!!!