Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Εικονόλεξο-ζωγραφική από το ποίημα ''Το χιόνι'' του Τ.Ροντάρι


Εικονόλεξο ''Το χιόνι'' Τ.Ροντάρι


                                                           Φύλλο εργασίας

2 σχόλια: